Besättning

Om oss
Våra nära och kära var glada men framför allt lättade den gången vi äntligen förtöjde i Råå hamn efter förra resan. Det skulle dröja 12 år innan de nu åter får stå på bryggan och vinka av oss.

Hur kommer det sig att vi vill ge oss ut på ytterligare en långsegling fast nu tillsammans med våra barn? Vi är övertygade om att denna resa kommer att berika var och en av oss på ett sådant sätt som vi i dagsläget bara kan drömma om. Gemensamma upplevelser kommer svetsa oss samman på ett sätt som vi alla fyra längre fram i livet kommer att minnas med både glädje och eftertanke.

Vi vill också ge Oliver och Cassandra en möjlighet att uppleva och ta del av andra kulturer. Men framför allt vill vi njuta av att vara tillsammans och ha roligt!

Att långsegla innebär att samsas på mindre utrymme än vad vi är vana vid därhemma. Detta gör att lyhördhet och tålamod är två egenskaper som kommer att vara viktiga ombord. Mindre utrymmen medför i sin tur att varje pryl ombord är noga utvalt. Många av barnens saker har därför fått stanna kvar på land. Emellertid är vi övertygade om att upplevelserna under resans gång kommer att kompensera de saker som vårt materiella samhälle idag förblindar oss med.